Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

ΧΥΤΑ Μαυροράχης: Προχωρούμε ενωμένοι για τον τόπο μας, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Με δελτίο τύπου η παράταξη του “Ενεργού Δημότη” αναφέρεται στην προχθεσινή εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο Δήμος Λαγκαδά κατά του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Σ΄αυτό αποσιωπούν την παρουσία του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, Δημοτικών Συμβούλων, Περιβαλλοντικών Συλλόγων και μεγάλου αριθμού κατοίκων του Δήμου Λαγκαδά, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Αντίθετα, δεν παραλείπουν να αναφερθούν σε Δημάρχους της Θεσσαλονίκης που τάχθηκαν υπέρ της πλευράς του ΦΟΔΣΑ.

Δεν γίνεται καμία αναφορά στο ιστορικό των πολλών ενεργειών που έκανε η διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά, από τον πρώτο κιόλας μήνα ανάληψης των καθηκόντων της, την Σεπτεμβρίου 2014. Συγκεκριμένα δεν αναφέρουν ότι:

Στις 10 Σεπτεμβρίου 2014, η Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Περιβάλλοντος εισηγήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου  την ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για τη παροχή νομικής συμβουλής για την άσκηση ενδίκων μέσων ως προς την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Μαυροράχη”.

Στην συνέχεια, μέσω του Γραφείου Περιβάλλοντος προχώρησε τον Οκτώβριο του 2015  στην σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης Ενστάσεων ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου “Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων στην Μαυροράχη”, την οποία και έστειλε στο Υ.ΠΕ.ΚΑ. με το υπ’αριθμ. 48544/5-11-2014 έγγραφο, εκφράζοντας την αντίθεση του Δήμου Λαγκαδά ως προς την προτεινόμενη τροποποίηση, μέσα από τεχνικές παρατηρήσεις αλλά και στοιχεία που προέκυψαν από τις συνεχείς αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν εντός του Χ.Υ.Τ.Α. Μαυροράχης.

Στις 25 Νοεμβρίου 2014 κατατέθηκε από τη διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής συμπληρωματική Έκθεση Ενστάσεων ως προς την αναφερόμενη τροποποίηση περιβαλλοντικών όρων.

Στις 17 Νοεμβρίου 2014 η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος με κλιμάκιο της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου επισκέφτηκε τον χώρο του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Η επίσκεψη περιορίστηκε εντός του Διοικητηρίου του ΧΥΤΑ, καθώς δεν επιτράπηκε η είσοδος στον υπόλοιπο χώρο. Αυτό που διαπιστώθηκε ήταν η έντονη δυσοσμία λόγω μη λειτουργίας της καύσης του βιοαερίου. Κατόπιν τούτου, την ίδια ημέρα ζητήθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προχωρήσει άμεσα σε έλεγχο - αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ, ώστε να διαπιστωθεί ο τρόπος λειτουργίας τόσο στο τμήμα της απόθεσης των απορριμμάτων εντός των κυψελών, όσο και η λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού και της διαχείρισης του παραγομένου βιοαερίου.

Στις 14 Ιανουαρίου 2015 και αφού προηγήθηκε νέα αυτοψία στον χώρο του ΧΥΤΑ, κατατέθηκε μηνυτήρια αγωγή ως προς την απόθεση των απορριμμάτων εντός της κυψέλης 3 στα πρανή των τοιχωμάτων και όχι στο αυτοτελές τμήμα του έργου με το χαρακτηρισμό «πυθμένας 3ης κυψέλης».

Ταυτόχρονα με το υπ’ αριθμ. 1364/15-1-2015 έγγραφο, ζητήθηκε από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού να προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2015, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά με πρωτοβουλία της σημερινής δημοτικής αρχής και ενώ είχε προηγηθεί προειδοποιητικός αποκλεισμός του ΧΥΤΑ Μαυροράχης το πρωί της ίδιας ημέρας, ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος Γιάννης Τσιρώνης με τηλεφωνική τοποθέτησή του, δεσμεύτηκε για την επίσπευση των διαδικασιών επιδιόρθωσης της κυψέλης 3 και των συνοδευτικών έργων που έπρεπε ήδη να λειτουργούν εντός του χώρου του ΧΥΤΑ. Τη συλλογή βιοαερίου και την επεξεργασία στραγγισμάτων μέσω βιολογικού καθαρισμού.

Ακολούθησαν συναντήσεις και συσκέψεις στην Αθήνα με τον αναπληρωτή Υπουργό για το ίδιο θέμα, ενώ τον Μάρτιο του 2015 ακολούθησε αυτοψία του ίδιου του κ. Τσιρώνη στον χώρο του ΧΥΤΑ.

Τον Ιούλιο του 2015 και έπειτα από αυτοψία του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, στον ποταμό Μπογδάνα διαπιστώθηκε μαζική θανή  μεγάλου αριθμού ψαριών, τα οποία ανήκαν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά είδη.

Στις 12 Οκτωβρίου 2015 το Γραφείο Περιβάλλοντος του Δήμου Λαγκαδά διαπίστωσε σε δύο σημεία του ρέματος Μπογδάνα την παρουσία έντονου αφρού, σκούρου χρώματος και έντονης δυσοσμίας στα νερά του χειμάρρου. Την ίδια ημέρα στάλθηκε στις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και της Διεύθυνσης Δημόσια Υγείας, έγγραφο αίτημα να προβούν σε αυτοψία και όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Το ίδιο αίτημα στάλθηκε εκ νέου στις 16 Οκτωβρίου από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος υπογραμμίζοντας την άμεση ανάγκη διενέργειας ελέγχου, λόγω της συνεχιζόμενης ρύπανσης.

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες του Δήμου Λαγκαδά και των περιβαλλοντικών συλλόγων της περιοχής μας, επιβλήθηκε επιτέλους ένα χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης στον ΦΟΔΣΑ για την εκτέλεση των απαραίτητων έργων στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Στόχος είναι η σωστή λειτουργία του ΧΥΤΑ και η ελαχιστοποίηση της μόλυνσης που αποδεδειγμένα προκαλεί σήμερα.

Συγκεκριμένα στις 8 Σεπτεμβρίου 2015 η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας επέβαλε στον Φ.Ο.Δ.Σ.Α Π.Κ.Μ. ένα σχέδιο συμμόρφωσης και υλοποίησης έργων μετά από σειρά ελέγχων και τη διαπίστωση παραβάσεων του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Ο Φ.Ο.Δ.Σ.Α θα ελέγχεται στο εξής για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και στο τέλος της εφαρμογής κάθε χρονοδιαγράμματος, θα υποβάλλεται δήλωση συμμόρφωσης.

Με πρωτοβουλία της Διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά, πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη στην Αθήνα στις 30 Οκτωβρίου  2015, προκειμένου να τεθούν υπ΄ όψιν του Υπουργού τα νέα δεδομένα της συνεχούς επιβαρυνόμενης κακής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Τέλος, με την υπ΄αριθ. 354/13-7-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας και την υπ΄αριθ. 285/14-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε ομόφωνα η κατάθεση Αίτησης Ασφαλιστικών Μέτρων κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφερειακός Σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας», η οποία και εκδικάστηκε την 25η Νοέμβριου 2015 στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Καμία αναφορά δεν γίνεται στο προαναφερόμενο δελτίο τύπου στην παραπάνω πολύμηνη και συντεταγμένη προσπάθεια της διοίκησης του Δήμου. Ούτε βέβαια στο γεγονός ότι ιστορικά δεν έχει καταγραφεί παρόμοια ενέργεια κατάθεσης ασφαλιστικών μέτρων προς τον ΦΟΔΣΑ, παρά μόνο της σημερινής διοίκησης του Δήμου Λαγκαδά.

Στο ίδιο δελτίο του “Ενεργού Δημότη” καταλογίζεται ευθύνη για την σημερινή κατάσταση του ΧΥΤΑ Μαυροράχης “σε όλους τους διοικούντες των τελευταίων χρόνων”. Ωστόσο ο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, πέρασε στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Λαγκαδά με την εφαρμογή του Νόμου του Καλλικράτη το 2011.

Από την 1.1.2011 και μέχρι την 1.9.2014 που ανέλαβε η δικιά μας διοίκηση δεν είχε γίνει απολύτως καμία ενέργεια από την προηγούμενη διοίκηση του Δήμου Λαγκαδά, πλην των συνεχών προσπαθειών για την ανάδειξη του προβλήματος της κακής λειτουργίας του ΧΥΤΑ από τους Περιβαλλοντικούς Συλλόγους της περιοχής μας.

Επιπλέον στο δελτίο τύπου επαινείται ο δικηγόρος του δήμου για την επάξια εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ωστόσο λίγες γραμμές παρακάτω τίθεται θέμα σχετικά με την μη έγκαιρη κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων.

Η στοιχειοθέτηση πλήρους φακέλου για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, είναι προφανές ότι χρειάζεται χρόνο για την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων και τεκμηριώσεων.

Επίσης κανένας λόγος δεν γίνεται για την εκπροσώπηση του Δήμου μας από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος Ηλία Στόϊο, τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Ηλία Τζαγγάνα και το μέλος του Περιβαλλοντικού Συλλόγου “Φίλοι της Γης” Κώστα Κυνηγό, οι οποίοι και υπέγραψαν ονομαστικά την κατάθεση των ασφαλιστικών μέτρων.

Όσον αφορά στα θέματα ανακύκλωσης, ο Δήμος Λαγκαδά κατά το χρονικό διάστημα από 1/9/2014 έως και 1/9/2015, υπήρξε πρωτοπόρος σε δράσεις ανακύκλωσης συγκριτικά με τους υπόλοιπους Δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας το ποσοστό ανακύκλωσης κατά 27% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Παρόλο που ο Δήμος μας δεν έχει λάβει τα προβλεπόμενα αντισταθμιστικά για περιβαλλοντικά έργα, έχει δρομολογήσει 58 κοστολογημένες δράσεις συνολικά, για θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης. Πρέπει όμως να γνωρίζουν όλοι ότι τα χρήματα αυτά, ακόμη και αν δοθούν, δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να διατεθούν για την βελτίωση της κακής λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης. Μοναδικός υπεύθυνος για την λειτουργία του είναι ο ΦΟΔΣΑ και όχι ο Δήμος Λαγκαδά.

Εμείς οφείλουμε να καταθέσουμε όλο το ιστορικό των ενεργειών του Δήμου Λαγκαδά. Επιλέγουμε συνειδητά τον δρόμο της συναίνεσης για ένα τόσο κρίσιμο θέμα για τον τόπο μας, το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Μένουμε στην ουσία και επικεντρωνόμαστε στην νομική και τεχνοκρατική τεκμηρίωση των θέσεών μας, που θα καταθέσει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Δήμου Λαγκαδά την Δευτέρα στο Δικαστήριο.
Σε μια τόσο κρίσιμη καμπή για τον Δήμο μας, καλούμε όλους τους συνδημότες και τις συνδημότισσές να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι. 
Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Θεσσαλονίκη: Διχάζει το Ωραιόκαστρο το νέο χαράτσι στους λογαριασμούς της ΔΕΗ!
Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, οι κάτοικοι του Ωραιόκαστρου έμαθαν για ένα νέο ειδικό τέλος, που έρχεται να αυξήσει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ...
Ειδικό τέλος μέσω του λογαριασμου της ΔΕΗ στους δημότες του για την ανέγερση σχολικών μονάδων αποφάσισε ο δήμος Ωραιοκάστρου. Το τέλος ανέρχεται σε 0,30 λεπτά ανα τετραγωνικό μέτρο ετησίως κι αφορά κάθε ηλεκτροδοτούμενη επιφάνεια. Ψηφίστικε στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δ.Σ προκαλώντας και τις ανάλογες αντιδράσεις σε πολίτες που κάνουν λόγο για νέο χαρατσι.
Παρόμοια απόφαση είχε ληφθεί παλαιότερα κι από τον τότε δήμο Πυλαίας -Χορτιάτη ωστόσο οι αντιδράσεις εκεί ήταν λιγότερες συνεπεία και της οικονομικής κατάστασης που υπήρχε το 2011. Ο νεος φόρος θα επιβληθεί από την νέα χρονιά αφού πρώτα η απόφαση του δήμου εγκριθεί από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

www.pronews.gr 


Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
Από το Δήμο Λαγκαδά ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 θα πραγματοποιηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, η εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου Λαγκαδά κατά του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας για την κακή λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης.

Η Διοίκηση του Δήμου μας, καλεί τους συνδημότες και τις συνδημότισσές μας να παρακολουθήσουν την εκδίκαση της σοβαρότατης αυτής υπόθεσης και να στηρίξουν την προσπάθεια του Δήμου Λαγκαδά και των περιβαλλοντικών συλλόγων της περιοχής μας, για την αντιμετώπιση ενός τόσου σημαντικού προβλήματος που αφορά την υγεία όλων μας.

Για τους πολίτες που θα θελήσουν να μεταβούν  στα δικαστήρια, θα υπάρχουν λεωφορεία στην πλατεία της Ασσήρου και στην κεντρική πλατεία Λαγκαδά. Η αναχώρηση θα γίνει στις 9.00 π.μ.

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2015


- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ -
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την καταβολή χρηματικού βοηθήματος συνολικού ύψους 1.000€ σε κάθε μια από τις χίλιες πεντακόσιες (1.500) πολύτεκνες μητέρες.
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δικαιούχοι του  προγράμματος είναι οι  πολύτεκνες μητέρες  που, κατά τον Χρόνο υποβολής της αίτησης, είναι συνταξιούχοι του ΟΓΑ ή ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ασφαλιστικά ενήμερες ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση καταβολής των οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης, έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας.
Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Επίσης, για τη συμπλήρωση του 18ου ή του 24ου έτους ηλικίας των τέκνων, θα λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 2015.
Στους δικαιούχους δεν θα περιλαμβάνονται πολύτεκνες μητέρες με τέκνα τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φοιτούν σε Δημόσια ή ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού ή εξακολουθούν να σπουδάζουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΕΠΑΛ, ΤΕΕ).
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Για τη συμμετοχή στο εν λόγω ̟πρόγραμμα απαιτείται η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στα ΚΕΠ από 23-11-2015 μέχρι και 4-12-2015. Για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει η δικαιούχος να έχει μαζί τηςα) Το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητάς της και β)Τα Βιβλιάρια Υγείας Ο.Γ.Α (ατομικό και τέκνων), προκειμένου να συμπληρωθούν τα στοιχεία σύμφωνα με τα αναγραφόμενα σ’ αυτά.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το δικαίωμα της έμμεσης ασφάλισης των τέκνων στον ΟΓΑ δεν προέρχεται από την ασφαλισμένη ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ μητέρα αλλά από τον ασφαλισμένο ή συνταξιούχο στον ΟΓΑ πατέρα/σύζυγο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομισθεί και το ατομικό βιβλιάριο του πατέρα/συζύγου.
2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι:
α) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον δεν προσκομιστεί από τον ενδιαφερόμενο κατά την υποβολή της αίτησης), από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός των γεννηθέντων τέκνων.
β) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση (ΑΕΙ ή ΤΕΙ) της ημεδαπής, φωτοαντίγραφο της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας («πάσο»).
γ) Για τα παιδιά άνω των 18 ετών που σπουδάζουν σε στρατιωτικές σχολές ή σε ΙΕΚ της ημεδαπής και δεν εκδίδεται «πάσο», Βεβαίωση Σπουδών.
δ) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) της πολύτεκνης μητέρας (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου).
ε) Έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του πατέρα /συζύγου (αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ΔΟΥ ή άλλου δημόσιου εγγράφου) (εφόσον υπάρχει πατέρας /σύζυγος).
Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση εγγάμων, το εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ αναφέρει το ΑΦΜ και των δύο συζύγων.
στ) Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου τράπεζας από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός ΙΒΑΝ της πολύτεκνης μητέρας, (ανεξαρτήτως αν η πολύτεκνη μητέρα είναι αποκλειστικός δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού).
ζ) Απόκομμα καταβολής εισφορών ΟΓΑ. Η προσκόμιση του δεν είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης, διευκολύνει όμως στη διαδικασία ανεύρεσης του Αριθμού Μητρώου ΟΓΑ.
η) Σε περίπτωση που τρίτο πρόσωπο προσέλθει για την υποβολή αίτησης συμμετοχής, πρέπει εκτός όλων των άλλων δικαιολογητικών να προσκομίσει και εξουσιοδότηση της αιτούσας. Τρίτο πρόσωπο θεωρείται και ο σύζυγος.
Στη συνέχεια τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται από τα ΚΕΠ στον Κλάδο Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.
ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2015

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ : ΝΙΩΘΩ ΟΡΓΗ ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΟΤΗΤΑ...Ανακοίνωση του Απόστολου Τζιτζικώστα για το φιάσκο...

Εκφράζω τη βαθιά οργή και αγανάκτησή μου γιατί αναβάλλεται σήμερα μια λαϊκή και δημοκρατική διαδικασία.
Γιατί επιχειρείται να αφαιρεθεί το δικαίωμα του κόσμου της Νέας Δημοκρατίας να επιλέξει τον Πρόεδρό του και να καθορίσει την πορεία της Παράταξής μας.
Αυτά που συμβαίνουν είναι αδιανόητα, απαξιώνουν την παράταξή μας, προσβάλουν τους αγωνιστές μας και δίνουν άλλοθι στο ΣΥΡΙΖΑ.
Πάλεψα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα για να προσέλθουν όσο το δυνατόν περισσότεροι σε αυτή τη διαδικασία, που κάποιοι από την αρχή όχι μόνο δήλωναν ότι δεν πιστεύουν αλλά ήθελαν και να απαξιώσουν.
Τώρα, έστω και την ύστατη στιγμή κάποιοι πρέπει αναλάβουν τις ευθύνες τους.
Ο μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Μεϊμαράκης, που είχε αναλάβει την ευθύνη να οδηγήσει το κόμμα σε εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου, πρέπει να παραιτηθεί και να οριστεί νέος μεταβατικός πρόεδρος για να ολοκληρώσει άμεσα τη διαδικασία εκλογής αρχηγού που βρίσκεται σε εξέλιξη όπως ορίζει το καταστατικό.
Επίσης ζητώ την παραίτηση του προέδρου της ΚΕΦΕ, καθώς και όλων των μελών της.
Ζητώ τέλος, συνάντηση των τεσσάρων υποψηφίων σήμερα στις 7 το απόγευμα στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, προκειμένου να δοθεί λύση στο τεράστιο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί και να στείλουμε μήνυμα ενότητας της παράταξης.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015

Εκλογή Προέδρου ΝΔ: Διαδικασία χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο ή αφετηρία δυναμικής επανεκκίνησης;Άρθρο του Μόσχου Βασίλειου , Πολιτικού Επιστήμονα 

Όπως είναι γνωστό, σε λίγες ώρες οι υποστηρικτές του κόμματος της
αξιωματικής αντιπολίτευσης θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν στις
κάλπες, προκειμένου να αναδείξουν με την ψήφο τους τον νέο Πρόεδρο της
ΝΔ. 


Οι επώδυνες εξελίξεις των τελευταίων ετών στον τομέα της
οικονομίας και οι δραματικές συνέπειες που υφίστανται στην
καθημερινότητά τους οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν μειώσει το
ενδιαφέρον των πολιτών για τις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα στο
εσωτερικό των κομματικών σχηματισμών. 


Οι περισσότεροι θεωρούν ότι η
εκλογή Προέδρου της ΝΔ είναι μια αναμέτρηση που αφορά σε έναν σκληρό
πυρήνα στελεχών και οπαδών του κόμματος. 


Προσωπικά, πιστεύω ότι αυτή η
εκτίμηση δεν ευσταθεί, καθώς ο αρχηγός της εκάστοτε αξιωματικής
αντιπολίτευσης είναι εν δυνάμει Πρωθυπουργός και είναι ισχυρή η
πιθανότητα ανάληψης της ευθύνης διακυβέρνησης της χώρας στο εγγύς
μέλλον από τον ίδιο και τους συνεργάτες του.

Πεποίθησή μου είναι ότι η τρέχουσα εσωκομματική διαδικασία της ΝΔ
χαρακτηρίζεται από ένα καίριο σφάλμα. 


Εκτιμώ ότι μετά την ήττα της
20ης Σεπτεμβρίου, θα έπρεπε να οργανωθούν προσυνεδριακές
συνδιασκέψεις, στις οποίες θα διεξαγόταν συζήτηση για τα αίτια του
ανεπιτυχούς εκλογικού αποτελέσματος και θα υπήρχε γόνιμη ανταλλαγή
απόψεων όσον αφορά στη φυσιογνωμία και τον πολιτικό προσανατολισμό του
κόμματος. 


Ακολούθως, θα ήταν σκόπιμη η σύγκληση προγραμματικού
Συνεδρίου, όπου θα λάμβανε χώρα εκτενής συζήτηση σχετική με την
ιδεολογικοπολιτική ταυτότητα της ΝΔ και θα διατυπωνόταν με ευθύτητα η
προγραμματική πρότασή της. Εκεί, θα έπρεπε να εμφανιστούν οι υποψήφιοι
Πρόεδροι, να καταθέσουν τις ιδεολογικές πλατφόρμες τους και στη
συνέχεια να κληθούν στις κάλπες οι οπαδοί του κόμματος.
Αντ’ αυτού, η διαδικασία που επελέγη ήταν προβληματική. Λίγες μέρες
μετά την ήττα της ΝΔ υπέβαλαν τις υποψηφιότητές τους για το προεδρικό
αξίωμα τέσσερα στελέχη, χωρίς να έχει προηγηθεί ο παραμικρός διάλογος.


Παρόλο που η εσωκομματική προεκλογική περίοδος ήταν ιδιαίτερα μακρά,
οι υποψήφιοι Πρόεδροι της ΝΔ απέφυγαν να καταθέσουν διακριτό πολιτικό
στίγμα και να τοποθετηθούν με σαφήνεια, τόσο για το πρόσφατο και
μακρινό παρελθόν του κόμματός τους, όσο και για το όραμά τους για την
πορεία του στο μέλλον. Κατ’ ουσίαν, προτίμησαν την ασφάλεια των
παραλλήλων μονολόγων και εμφανίζονται να ζητούν λευκή επιταγή από τη
βάση της ΝΔ.

Οφείλω να ομολογήσω ότι ουδείς εκ των υποψηφίων για την Προεδρία της
ΝΔ με έχει πείσει για τις ηγετικές του ικανότητες. Εξάλλου, συνιστά
κοινή παραδοχή ότι και οι τέσσερις κινούνται πολύ μακριά από το
πολιτικό βεληνεκές του Κώστα Καραμανλή και υστερούν συγκρινόμενοι
ακόμη και με τον Αντώνη Σαμαρά. 


Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν αξιόλογες
προσωπικότητες που θα μπορούσαν να αναλάβουν τις τύχες του κόμματος
στην παρούσα φάση, αλλά για ποικίλλους λόγους αποφάσισαν να μη
συμμετάσχουν στην εκλογική μάχη. Ωστόσο, ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων
έχει κλείσει εδώ και καιρό και σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να
εξετάσουμε με προσοχή τι κομίζει στη ΝΔ ο καθείς εκ των τεσσάρων που
διεκδικούν την αρχηγία της.

Ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης προσέρχεται στην εσωκομματική κάλπη με όπλο την
εμπειρία και την αφοσίωσή του προς την παράταξη, καθώς από τα νεανικά
του χρόνια υπηρετεί με συνέπεια τη ΝΔ. Εκτιμώ ότι στην προεκλογική
εκστρατεία του Σεπτεμβρίου υπέπεσε σε ορισμένα λάθη, ωστόσο οφείλουμε
να υπογραμμίσουμε ότι κατάφερε να συσπειρώσει έναν διόλου
ευκαταφρόνητο πυρήνα οπαδών του κόμματος. 


Εξάλλου είναι γεγονός ότι ο κ. Μεϊμαράκης δεν παρέλαβε τη ΝΔ στο 28% 
του περασμένου Ιανουαρίου,
αλλά αμέσως μετά το δημοψήφισμα της 5ης Ιουλίου, καθημαγμένη και
ευρισκόμενη σε κατάσταση οργανωτικής αποσύνθεσης. 


Σε κάθε περίπτωση,
θεωρώ ότι ο πολύ πυκνός πολιτικός χρόνος των τελευταίων μηνών δεν του
επέτρεψε να ξεδιπλώσει το σχέδιό του για την επόμενη μέρα. 


Προσωπικά,
απορρίπτω το ύφος με το οποίο πολιτεύεται, καθώς πιστεύω ότι δεν
συνάδει με την εποχή μας, ωστόσο του αναγνωρίζω ότι δεν προσποιείται.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας αυτό ήταν το στυλ του.
Σε κάποιους αρέσει, σε άλλους όχι.

Ο Απόστολος Τζιτζικώστας επιχειρεί να εκφράσει το αίτημα της ανανέωσης
στο εσωτερικό της ΝΔ. Διαθέτει πολιτική παιδεία και η εκφορά του λόγου
του χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια. Εντούτοις, η υποψηφιότητά του
παρουσιάζει δομικά προβλήματα. 


Κυριότερο από όλα είναι ότι μέχρι το
2019 δεν θα μπορεί να εκλεγεί βουλευτής και να εκπροσωπεί το κόμμα
στις συνεδριάσεις των μελών της εθνικής αντιπροσωπείας. Ο ίδιος
προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία αυτού του φαινομένου, ωστόσο είναι
κοινώς παραδεκτό ότι το κοινοβούλιο αποτελεί το κατεξοχήν θεσμικό
πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων και των αρχηγών
τους. 


Δεν μπορούμε να αγνοήσουμε ότι ο επικεφαλής της εκάστοτε
αξιωματικής αντιπολίτευσης ενισχύει αποφασιστικά το ηγετικό του προφίλ
μέσα από τις μονομαχίες του με τον Πρωθυπουργό στη Βουλή.


Επιπροσθέτως, ο κ. Τζιτζικώστας οφείλει να ξεκαθαρίσει τη θέση του
σχετικά με το ενδιαφέρον του ή όχι για την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι
χειρισμοί του έδωσαν το δικαίωμα στους ανθυποψηφίους του να τον
κατηγορούν για εξουσιολαγνεία, αρχομανία και να ισχυρίζονται ότι
χρησιμοποίησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στην προσπάθειά του
να παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι, μετά την αποτυχία του να
επανεκλεγεί βουλευτής το 2009. 


Εκτιμώ ότι ο λόγος του θα ήταν πολύ πιο
πειστικός εφόσον πορευόταν ως εξής: είτε να παρέμενε στο αξίωμα του
Περιφερειάρχη και να ολοκλήρωνε τη θητεία του, τιμώντας την εντολή που
του έδωσαν οι πολίτες της Κεντρικής Μακεδονίας, είτε εφόσον αποφάσισε
να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή να υπέβαλε την παραίτησή του
από τη θέση του Περιφερειάρχη πριν από τις 22 Νοεμβρίου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως αυτόφωτη πολιτική
προσωπικότητα και να πάρει αποστάσεις από τα πεπραγμένα του πατέρα του
και της αδελφής του. 


Επιπλέον αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνος και
μεταρρυθμιστής πολιτικός. Στην πραγματικότητα είναι γνήσιο τέκνο της
οικογενειοκρατίας και αυθεντικός εκπρόσωπος ενός στρεβλού
νεοφιλελευθερισμού ελληνικής κοπής.


Όλοι γνωρίζουμε ότι ο δημόσιος τομέας της χώρας παρουσιάζει χρόνιες
παθογένειες και δυσλειτουργίες. Ο κ. Μητσοτάκης ως Υπουργός
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επαίρεται ότι
παρήγαγε αξιόλογο μεταρρυθμιστικό έργο. Ποια είναι η αλήθεια; Ο κ.
Μητσοτάκης, ως ένθερμος οπαδός των μνημονιακών πολιτικών προχώρησε
στην απόλυση δημοσίων υπαλλήλων και στοχοποίησε τους σχολικούς
φύλακες, τους δημοτικούς αστυνομικούς κλπ.


Σε αυτό το σημείο προκύπτουν ορισμένα αμείλικτα ερωτήματα. Γιατί
επέλεξε να κυνηγήσει ανθρώπους που αφενός πρόσφεραν στο κοινωνικό
σύνολο και αφετέρου δεν επιβάρυναν ιδιαίτερα τον κρατικό
προϋπολογισμό; Γιατί αρνήθηκε να κλείσει δημόσιους οργανισμούς χωρίς
ουσιαστικό αντικείμενο που στέγαζαν υπεράριθμους, υψηλόμισθους και
αντιπαραγωγικούς υπαλλήλους; Μήπως διότι οι τελευταίοι ήταν εγκάθετοι
των κομμάτων που συγκροτούσαν την τότε κυβέρνηση, δηλαδή της ΝΔ και
του ΠΑΣΟΚ;


Η πάροδος του χρόνου αποδεικνύει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο
δεν μεταρρύθμισε τη δημόσια διοίκηση, αλλά την απορρύθμισε πλήρως και
ολοκλήρωσε με επιτυχία το καταστροφικό έργο που άρχισε ο αλήστου
μνήμης Υπουργός του Γ. Παπανδρέου, κ. Ραγκούσης.

Η υποψηφιότητα του κ. Γεωργιάδη σηματοδοτεί τη στροφή της ΝΔ προς τα
δεξιά. Ο πρώην Υπουργός Υγείας είναι ένας οξυδερκής και μαχητικός
πολιτικός, ο οποίος υπερασπίζεται με πάθος τις απόψεις του, αλλά η
υποψηφιότητά του παρουσιάζει αρκετά τρωτά σημεία. Το πρώτο είναι ότι
δεν προέρχεται από τη ΝΔ, αλλά εντάχθηκε σε αυτήν το 2012. Ουδείς
μπορεί να λησμονήσει ότι τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιούσε
βαρύτατες εκφράσεις και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς εναντίον της ΝΔ
και των στελεχών της. 


Ως εκ τούτου δεν έχει οικοδομήσει ισχυρούς
δεσμούς με τη βάση του κόμματος. Επιπλέον, το παρελθόν του στην
πολιτική ζωή της χώρας χαρακτηρίζεται από ακραίο λόγο και συχνή
επίκληση θεωριών συνωμοσίας κλπ. Πέραν τούτου, κατά τη διάρκεια της
τελευταίας πενταετίας υπήρξε υπέρμαχος της κοινωνιοκτόνου μνημονιακής
συνταγής, η εφαρμογή της οποίας απομάκρυνε από τη ΝΔ παραδοσιακές
κοινωνικές δυνάμεις που τη στήριζαν ανεπιφύλακτα.

Συνοψίζοντας, εκτιμώ ότι όποιος αναδειχθεί στο αξίωμα του Προέδρου του
κόμματος επιβάλλεται να εκπονήσει συγκροτημένο σχέδιο, ούτως ώστε να
ξανακάνει την κεντροδεξιά παράταξη ελκυστική στα μάτια ενός σημαντικού
τμήματος του εκλογικού σώματος.


Αρχικά, οφείλει να προχωρήσει στην επαναθεμελίωση της
ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητας της ΝΔ και να αποδείξει στην πράξη την
προσήλωσή του στον ριζοσπαστικό φιλελευθερισμό και το σύνολο των αρχών
και αξιών του ιδρυτή της, Κωνσταντίνου Καραμανλή.


Επιπροσθέτως, θεωρώ ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης έχει
μέλλον, μόνον εφόσον ακολουθήσει την πολιτική που χάραξε ο Κώστας
Καραμανλής, προσαρμοσμένη βέβαια στις σημερινές συνθήκες.
Επιγραμματικά, εννοώ τα εξής: στροφή στο κοινωνικό κέντρο, λόγος
μετριοπαθής και ενωτικός με σεβασμό στην προσφορά της Αριστεράς στους
αγώνες του λαού και το έπος της Εθνικής Αντίστασης, σε αντίθεση με τις
διχαστικές κραυγές της περιόδου Σαμαρά.


Μέριμνα για τις ευπαθέστερες ομάδες του πληθυσμού και ενίσχυση της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της
ελληνικής οικονομίας.


Άσκηση ακηδεμόνευτης, πολυδιάστατης και ενεργητικής εξωτερικής
πολιτικής με αποκλειστικό γνώμονα το εθνικό συμφέρον.


Διακριτό ιδεολογικό στίγμα με ξεκάθαρες αποστάσεις αφενός από την
ακροδεξιά ρητορική και αφετέρου από το νεοφιλελεύθερο δόγμα.
Αγώνας εναντίον του καθεστώτος της διαπλοκής που μαστίζει το δημόσιο
βίο της χώρας εδώ και χρόνια. Άμεση απομάκρυνση από την πολιτική των
τελευταίων τριών ετών, όπου αμέσως μετά την κατάρρευση του ΠΑΣΟΚ, η ΝΔ
έγινε το αγαπημένο παιδί του μιντιακού κατεστημένου. 


Στήριξη όσων
πρωτοβουλιών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποβλέπουν στην καταπολέμηση
της διαπλοκής και την εμπέδωση της διαφάνειας στη χώρα.


Προσήλωση στην πολιτική προσέλκυσης επενδύσεων και εφαρμογής
ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων. Εδώ οφείλουμε να αναφέρουμε ότι κάποιοι
κατηγορούν τις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή για αναβλητικότητα στη
λήψη σχετικών αποφάσεων και έλλειψη μεταρρυθμιστικής βούλησης. Ποιοι
ασκούν αυτή την κριτική; Κατά κύριο λόγο αυτοί που έδωσαν σκληρές
μάχες, προκειμένου να μην αλλάξει ούτε μία από τις παθογένειες και τις
στρεβλώσεις του ελληνικού κράτους. 


Η κριτική τους είναι βάσιμη ή όχι;
Είναι απολύτως αβάσιμη, διότι τους διαψεύδει η πραγματικότητα. Είναι
κοινή διαπίστωση ότι τα τελευταία έξι χρόνια οι κυβερνήσεις
Παπανδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά και –εσχάτως- Τσίπρα ομιλούν για την
ανάγκη προώθησης των αποκρατικοποιήσεων και της έλευσης ξένων
επενδύσεων. 


Ωστόσο, οι πάντες γνωρίζουν ότι η τελευταία αξιόλογη
προσπάθεια σε αυτούς τους τομείς έλαβε χώρα επί των ημερών του κ.
Καραμανλή, κατά το χρονικό διάστημα 2007-2009. Τότε υλοποιήθηκε η
αποκρατικοποίηση του ΟΤΕ, της Ολυμπιακής, η έλευση της COSCO στο
λιμάνι του Πειραιά κλπ. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της τότε
κυβέρνησης απήλλαξαν τους φορολογούμενους από το βάρος εκατοντάδων
εκατομμυρίων ευρώ και συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας. 


Επιπλέον, πρέπει να συνυπολογίσουμε το πολιτικό τοπίο
εκείνης της περιόδου και να συνεκτιμήσουμε ότι όλα αυτά συνέβησαν με
οριακή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 152 εδρών και παρά τις κραυγές
δημαγωγίας σύσσωμης της αντιπολίτευσης, προεξάρχοντος ενός χυδαίου
λαϊκιστικού λόγου από πλευράς του τότε Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Γ.
Παπανδρέου.


Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις πολεμήθηκαν λυσσαλέα και από το
σύνολο του εγχώριου μιντιακού κατεστημένου, καθώς και από τους
επικεφαλής ενός διεφθαρμένου, παρασιτικού και κρατικοδίαιτου
συνδικαλισμού, οι οποίοι πάλευαν για να διαιωνίσουν τα προνόμια και
την εξουσία τους.

Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι η επόμενη μέρα για τη ΝΔ δεν θα είναι εύκολη.
Απαιτείται συστηματική δουλειά, συνεκτικό πλάνο, στοχευμένες
παρεμβάσεις και διάθεση ειλικρινούς και γενναίας αυτοκριτικής εκ
μέρους του νέου Προέδρου, προκειμένου να επιχειρήσει με σοβαρότητα την
επανασύνδεση του κόμματος με τις κοινωνικές δυνάμεις που το στήριζαν
διαχρονικά και του επιφύλασσαν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πλαίσιο του
ελληνικού πολιτικού συστήματος.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2015

SUPER MARKET ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ , ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ 60 € ΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΜΟΝΟ 50 € !!! ΔΩΡΟ 10 ΕΥΡΏ !!!

SUPER MARKET
«Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ»
ΛΑΓΥΝΑ
Τηλ. 23940 71 653
Για τους κατοίκους των περιοχών Λαγκαδά,
Ηράκλειο, Περιβολάκι, Καβαλάρι, Λητή
με αγορές 60€ πληρώνετε ΜΟΝΟ 50€!!!


Οι προσφορες ισχύουν από 23/11 - 9/12