Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΜΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΥΤΑ ΜΑΥΡΟΡΑΧΗΣΣτο ζήτημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή του Λαγκαδά, ιδίως στην ’σσηρο, επανήλθε με νέα ερώτηση η ανεξάρτητη βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης Κατερίνα Μάρκου προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, Εσωτερικών και Μακεδονίας & Θράκης.

Η κ. Μάρκου έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με το θέμα, καταθέτοντας απλές και επίκαιρες ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ενώ είχε επισκεφθεί το χώρο του ΧΥΤΑ το περσινό καλοκαίρι, όπου διαπίστωσε το μέγεθος του προβλήματος από κοντά.

Συγκεκριμένα, η κ. Μάρκου αναφέρεται στην πρόσφατη επίσκεψη – αυτοψία στον ΧΥΤΑ από την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου στις 17/11/2014, όπου διαπιστώθηκαν έντονη οσμή βιοαερίου στην περιοχή, διαρροή διασταλαζόντων στο χέιμαρρο Μπογδάνα και μέσω αυτού στην Κορώνεια, εναπόθεση νέων απορριμμάτων παρά την υπέρβαση του όγκου εναπόθεσης κατά 55,4%, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα πλήρους ταφής ,με αποτέλεσμα χιλιάδες πουλιά να μεταφέρουν μολυσμένα απορρίμματα στους γύρω οικισμούς αλλά και αδυναμία λειτουργίας των υπό κατασκευή κυψελών 3 και 4 λόγω και των συνεχών βροχοπτώσεων.

Όπως τονίζει η βουλευτής, τα ανωτέρω είναι γνωστά εδώ και χρόνια όμως, παρά τη σωρεία προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κακής κατάστασης του ΧΥΤΑ και των συνεπειών της στους κατοίκους της περιοχής.

Οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που υπάγεται σχεδόν στο σύνολό της στο δίκτυο Natura, είναι ιδιαίτερα επαχθείς, επισύροντας, μεταξύ άλλων, πρόστιμα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημειώνεται ότι στις 24/9/2014 συζητήθηκε  στην επιτροπή αναφορών της Ε.Ε. προσφυγή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου «Φίλοι της Γης» και του  Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά, κατά της απαράδεκτης κατάστασης λειτουργίας του ΧΥΤΑ.

Η κ. Μάρκου ζητά να μάθει σε ποιές ενέργειες θα προβούν τα υπουργεία για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων που έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης αλλά και ποιος είναι ο σχεδιασμός του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τη διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: α) τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, β) τον Υπουργό Εσωτερικών και γ) τον Υπουργό Μακεδονίας & Θράκης

 
ΘΕΜΑ: Επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον η λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης

Επανέρχομαι στο θέμα προηγούμενων ερωτήσεων, απλών και επίκαιρων, για το ζήτημα της λειτουργίας του ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τους κινδύνους που αυτή ενέχει για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον στην περιοχή του Λαγκαδά, ιδίως στην ’σσηρο.

Σε πρόσφατη επίσκεψη – αυτοψία στον ΧΥΤΑ από την Επιτροπή Κοινωνικού Ελέγχου στις 17/11/2014, διαπιστώθηκαν τα εξής:

1) Έντονη οσμή βιοαερίου  όχι μόνο στο χώρο του ΧΥΤΑ αλλά και στη γύρω περιοχή της Ασσήρου όλο το 24ωρο,χωρίς να λειτουργεί κανένας πυρσός, δημιουργώντας εκρηκτικό περιβάλλον,

2) Έντονα χρωματισμένα αφρίζοντα διασταλάζοντα υγρά που οδεύουν κατευθείαν σε παρακείμενο ρέμα και από εκεί στον ποταμό Μπογδάνα και μέσω αυτού στη Λίμνη Κορώνεια, μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα της λεκάνης του Λαγκαδά. Σύμφωνα με υπολογισμού της Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου, περίπου 25 κυβικά μέτρα διασταλάζοντα διαφεύγουν ελεύθερα στον αποδέκτη ανά ώρα,

3) Παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπέρβαση του όγκου εναπόθεσης απορριμμάτων κατά 55,4%, συνεχίζεται η εναπόθεση απορριμμάτων, με μεγάλη δυσκολία και καθυστέρηση των απορριμματοφόρων, λόγω του ύψους των ήδη κορεσμένων κυψελών, χωρίς όμως να υπάρχει δυνατότητα πλήρους ταφής ,με αποτέλεσμα χιλιάδες πουλιά να μεταφέρουν μολυσμένα απορρίμματα στους γύρω οικισμούς,

4) Λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων των τελευταίων μηνών, οι υπό κατασκευή κυψέλες 3 και 4 δεν μπορούν να λειτουργήσουν, αφού στη μία κυψέλη οι βροχοπτώσεις παρέσυραν την ειδική επίχωση και αποκαλύφθηκαν οι στεγανωτικές μεμβράνες ,λόγω του απότομου πρανούς , ενώ η άλλη κυψέλη βρίσκεται ακόμα στο στάδιο εκσκαφής με νερά και βράχους και είναι άγνωστο πότε θα ολοκληρωθεί,

Τα ανωτέρω είναι γνωστά εδώ και χρόνια όμως, παρά τη σωρεία προστίμων που έχουν επιβληθεί από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, μέχρι σήμερα δεν έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της κακής κατάστασης του ΧΥΤΑ και των συνεπειών της στους κατοίκους της περιοχής.

Εξάλλου, όπως έχουμε αναφέρει επανειλημμένα, οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής που, ως γνωστό, υπάγεται σχεδόν στο σύνολό της στο δίκτυο Natura, είναι ιδιαίτερα επαχθείς, επισύροντας, μεταξύ άλλων, πρόστιμα από τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως π.χ. με την καταδίκη της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υποβάθμιση της Λίμνης Κορώνειας, όπου καταλήγουν τα υγρά απόβλητα του ΧΥΤΑ, μέσω του Μπογδάνα. Σημειώνεται ότι στις 24/9/2014 συζητήθηκε  στην επιτροπή αναφορών της Ε.Ε. προσφυγή του Περιβαλλοντικού Συλλόγου Ασσήρου «Φίλοι της Γης» και του  Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ευρύτερης Περιοχής Λαγκαδά, κατά της απαράδεκτης κατάστασης λειτουργίας του ΧΥΤΑ.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάστε:

1) Σε ποιές ενέργειες σκοπεύετε να προβείτε για την αντιμετώπιση των ως άνω θεμάτων που έχουν ανακύψει με τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Μαυροράχης; Με ποιους περιβαλλοντικούς όρους λειτουργεί σήμερα το έργο και τελούν αυτοί σε αντιστοιχία με τη σημερινή κατάσταση και δυναμικότητα του ΧΥΤΑ;

2) Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας όσον αφορά το ΧΥΤΑ Μαυροράχης και τη διαχείριση απορριμμάτων στην περιοχή;

3) Η συνεχώς αυξανόμενη δυναμικότητα του ΧΥΤΑ και ο σχεδιασμός νέων έργων στον συγκεκριμένο χώρο είναι δράσεις οι οποίες συμβαδίζουν με το απειλούμενο διεθνούς σημασίας οικοσύστημα της περιοχής;

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΣΟΧΟΥ ( ΣΟΧΟΣ - ΚΡΥΟΝΕΡΙ - ΑΣΚΟΣ ) & ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Διήμερες Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2014
19.00μμ Δημοτικό Θέατρο Σοχού
«Συμπέθεροι από τα Τίρανα» από τη θεατρική ομάδα Γερακαρούς 
Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014
12.00μμ - 13.00 μμ. 2ο Νηπιαγωγείο Σοχού
Κατασκευές για τους μικρούς
17.00 μμ. Δημοτικό Θέατρο Σοχού
«Ο Καραγκιόζης και η Χριστουγεννιάτικη κούνια»
Αυτοπροσώπως …ο Αη Βασίλης με τα ξωτικά του
Ζωγραφική προσώπου για μικρούς & μεγάλους
18.00 μ.μ. Σοχός Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
19.00 μ.μ. Ασκός Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου
20.00 μ.μ. Κρυονέρι Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Συμμετέχουν με Δράσεις:
Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Λαγκαδά «Ο ΟΡΦΕΑΣ»
Κοινωφελής Σύλλογος «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ»
Σύλλογος Διακρατικών Πολιτιστικών Ανταλλαγών Χορωδία Σοχού Δήμου Λαγκαδά
Εκπολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος Κρυονερίου Σύλλογος Ποντίων «Ο ΦΑΡΟΣ»
Σύλλογος Γυναικών Ασκού Πολυδενδρίου
Σύλλογος «ΕΝΩΣΗ ΑΣΚΟΥ»

Ερώτηση του Σάββα Αναστασιάδη στη Βουλή για το ΑΓΝΟ.Ο Βουλευτής της ΝΔ Σάββας Αναστασιάδης, από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν τα προβλήματα στην γαλακτοβιομηχανία «ΑΓΝΟ, ήταν κοντά στους εργαζομένους, ενώ είχε φέρει το όλο ζήτημα στη Βουλή με ερώτησή του προς τους Υπουργούς Δικαιοσύνης, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης (8 Ιανουαρίου 2013)

Ο Βουλευτής είχε πει τότε εκτός των άλλων για τις βαριές επιπτώσεις που θα είχε στην τοπική κοινωνία και οικονομία του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (όπου βρίσκεται η μονάδα) ενδεχόμενο λουκέτο της ΑΓΝΟ, ενώ ρωτούσε τους συναρμόδιους υπουργούς σχετικά με την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας  και τα δικαιώματα των  τριακοσίων εβδομήντα εργαζομένων στην εταιρεία. Σήμεραεπανέρχεται και στηρίζει τους 370 πρώην εργαζόμενους στηγαλακτοβιομηχανία «ΑΓΝΟ», με νέα του Ερώτηση καθώς γνωρίζει ότι έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις που επηρεάζουν τόσο τους ίδιους, όσο και τις οικογένειές τους και την ευρύτερη περιοχή.
Αυτή τη φορά ο Βουλευτής ζητά από τον Υπουργό  Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Βρούτση να ενταχθούν οι 370 πρώην εργαζόμενοι στην ΑΓΝΟ σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση, το οποίο παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους. Έχουν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες ένταξης που αφορούσαν  σε απολυμένους, όπως οι απολυμένοι της Sprider Stores, του ομίλου ALDI, της Nutriart- Κατσέλης  κ.α.
Προς τον κ. Υπουργο:


Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Ιωάννη Βρούτση


Θέμα:
Πρώην εργαζόμενοι στην Γαλακτοβιομηχανία ΑΓΝΟ – Ένταξη σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
Η γαλακτοβιομηχανία «ΑΓΝΟ» υπήρξε μια εκ των σημαντικότερων βιομηχανιών της βόρειας Ελλάδας. ’ρχισε να δραστηριοποιείται το 1950 στηρίζοντας την γεωργική και κτηνοτροφική παραγωγή όλης της περιοχής. Ξεκίνησε ως συνεταιριστική ένωση αγελαδοτρόφων Θεσσαλονίκης, ενώ το 2003 λόγω χρεών μεταβιβάστηκε στην εταιρεία «ΚΟΛΙΟΣ» από την ΑΤΕ.

Τα τελευταία χρόνια παρουσίαζε συνεχή πτωτική πορεία με αποτέλεσμα να οδηγηθεί αρχικά στο πάγωμα λειτουργίας και με την 17980/2014 απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε πτώχευση.
Η πτώχευση της γαλακτοβιομηχανίας «ΑΓΝΟ» οδήγησε περί τους 370 εργαζομένους στην ανεργία.
Επειδή, οι ως άνω αναφερόμενοι πρώην εργαζόμενοι της «ΑΓΝΟ» έχουν οδηγηθεί σε οικονομικό αδιέξοδο με σημαντικές κοινωνικές προεκτάσεις που επηρεάζουν τόσο τους ίδιους, όσο και την ευρύτερη περιοχή
Επειδή, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση παρέχει στήριξη σε άτομα που χάνουν τη θέση εργασίας τους
Επειδή έχουν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες ένταξης που αφορούσαν  σε απολυμένους, ενδεικτικά αναφέρονται οι απολυμένοι της Sprider Stores, του ομίλου ALDI, της Nutriart-Κατσέλης  

Ερωτώται ο αρμόδιος υπουργός:
1. Πως προτίθεστε να αντιμετωπίσετε τους απολυμένους της «ΑΓΝΟ»;

2. Προτίθεστε να αιτηθείτε την ένταξή τους σε πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση;

www.lagadas.net 

ΚΛΕΦΤΡΟΝΙ & ΤΖΕΝΤΛΕΜΑΝ.... ΞΑΦΡΙΖΕ ΣΠΙΤΙΑ ΕΚΑΝΕ ΚΑΙ ΔΗΘΕΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ...Εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, σπείρα η οποία ενέχεται σε διαρρήξεις οικιών και μία υπόθεση απάτης στις περιοχές του Λαγκάδα, των Λαγυνών και της Ξυλούπολης Θεσσαλονίκης.
Ταυτοποιήθηκαν, ως δράστες δύο άτομα, ηλικίας 17 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για το αδίκημα των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπών, τετελεσμένων και σε απόπειρα και απάτη.

Συγκεκριμένα όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι δράστες κατά το μήνα Αύγουστο του τρέχοντος έτους, διέρρηξαν δύο μονοκατοικίες και αποπειράθηκαν να εισέλθουν σε μία ακόμη, στις περιοχές του Λαγκάδα και Λαγυνών Θεσσαλονίκης, απ' όπου αφαίρεσαν:
• ένα φορητό υπολογιστή,
• πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων

Επίσης, τον ίδιο μήνα, ένας εκ των δραστών εισήλθε στον αύλιο χώρο μονοκατοικίας, στη περιοχή της Ξυλούπολης, ιδιοκτησίας ημεδαπής και αφού ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τον έστειλε κάποιος οικείος της με σκοπό να εκτελέσει δήθεν εργασίες στην οικία της, της απέσπασε το χρηματικό ποσό των (300) ευρώ.
Η δικογραφία που σχηματίσθηκε θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

www.lagadas.net
 

Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2014

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΚΟΛΧΙΚΟ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Η Δημοτική Κοινότητα Κολχικού και οι σύλλογοι του χωριού, Α.Π.Σ. «Κεραυνός Κολχικού», Λαογραφικός Όμιλος Κολχικού «Η Βαλάχτσια» και Ποντιακός Σύλλογος Κολχικού «Άγιος Ευγένιος Τραπεζούντας», διοργανώνουν αιμοδοσία την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014 από τις 09:00 έως τις 13:00, στο Πνευματικό Κέντρο Κολχικού.

Έριχνε παράνομα απόβλητα στη ΝεοχωρούδαΙδιοκτήτης πτηνοτροφικής μονάδας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς έριχνε παράνομα ζωικά απόβλητα σε μήκος 250 μέτρων, κοντά σε ρέμα, στην περιοχή της Νεοχωρούδας. 

Αστυνομικοί του τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης που μετέβησαν στην περιοχή, με τη συνδρομή υπαλλήλων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνέλαβαν επ αυτοφώρω έναν 45χρονο να ρίχνει απόβλητα ζωικής προέλευσης με τη χρήση γεωργικού ελκυστήρα.
Σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από την αστυνομική έρευνα, τα ζωικά απόβλητα προερχόταν από την πτηνοτροφική μονάδα του 45χρονου, η οποία λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση.


Σε βάρος του ιδιοκτήτη σχηματίστηκε δικογραφία για παράνομη εναπόθεση ζωικών αποβλήτων και αλλοίωσης φυσικού τοπίου και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα. 

www.rthess.gr

Στ. Ξουλίδου: «Δεν θεωρούσα σοβαρή την προσέγγιση μέχρι που άρχισαν τα τηλέφωνα»Διευκρινίσεις έδωσε το πρωί της Πέμπτης μιλώντας στον ΒΗΜΑ FM 99,5 η βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, Σταυρούλα Ξουλίδου για τις καταγγελίες της περί απόπειρα χρηματισμού της για να ψηφίσει ΠτΔ.
Η Σταυρούλα Ξουλίδου, αποκάλυψε ότι αρχικά η προσέγγισή της από φερόμενο ως στέλεχος της ΝΔ ξεκίνησε από το facebook.
«Θεωρώ ότι ο κύριος αυτός ήθελε είτε να πουλήσει εκδούλευση σε μένα και να επωφεληθεί είτε στους άλλους και να "δώσει" εμένα» είπε η βουλευτής των ΑΝΕΛ και συνέχισε: «Η σχέση αυτή που μπορεί να είχε ο κύριος αυτός ήταν από πολύ μικρή έως πολύ μεγάλη. 

Θα μπορούσα να είμαι το δόλωμα ή αντίθετα, αν ήθελαν αυτοί να εγκλωβίσουν εμένα και να δουν ότι είμαι μία από αυτές που τα παίρνουν. Το μυαλό μου κάνει σενάρια. Είναι αστείο αυτό που έγινε. Δεν το θεώρησα σοβαρό αρχικά. Μέχρι τη στιγμή που άρχισαν τα τηλέφωνα και ειλικρινά, αν δεν επέμεναν να συναντηθούμε – και τότε ήταν που ειδοποίησα και τον πρόεδρο – κι εγώ θεώρησα ότι θα σταματούσε να με ενοχλεί αυτός ο άνθρωπος. Αλλά ακόμη και προχθές, 20 Νοεμβρίου, έστειλε μήνυμα «ο Μελάς τα πήρε». Από εκεί και πέρα, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός επιμένει. 

Δεν ξέρω πώς γίνεται και πώς είναι ο τρόπος που χρησιμοποιούν (για να δωροδοκήσουν). Μπορεί αυτό που φαίνεται αθώο και αστείο, να είναι κάτι που γίνεται. Μέσα στον τοίχο του (στο Facebook) υπάρχουν φωτογραφίες που τον δείχνουν πρώτη-δεύτερη σειρά σε κεντρική ομιλία του κ. Μηταράκη και μάλιστα, απ’ ό,τι έμαθε και ο πρόεδρος, ήταν ο διοργανωτής της κοπής της βασιλόπιτας του κ. Μηταράκη. 

Έτσι άκουσα τον πρόεδρο να λέει. Στα πολιτικά γραφεία υπουργών μπαινοβγαίνουν πάρα πολλοί και στο δικό μου και μπορεί να λέει οποιοσδήποτε ότι είναι το δεξί χέρι της Ξουλίδου. Δεν το ασπάζομαι, όμως. Γι’ αυτό, αν δεν υπάρχουν στοιχεία, δύσκολα βγαίνεις και το λες. Εμάς, επειδή ακριβώς δεν μας κρατάνε από πουθενά, και μπορούν να κάνουν ό,τι έλεγχο θέλουν, θα δώσω στη Δικαιοσύνη όλα τα στοιχεία και το τηλέφωνό μου για να ερευνήσει από πότε ξεκίνησε το συγκεκριμένο νούμερο να παίρνει τηλέφωνο. Και το «νούμερο», το εννοώ και σαν άτομο και σαν τηλεφωνικό αριθμό». 
Τμήμα ειδήσεων defencenet.gr